Επικοινωνία


Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο: 231-111-7000
  • Fax: 2310 200223
  • e-mail: info@pharmacy128.gr
  • Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 128, Θεσσαλονίκη
  • ΤΚ: 54635